Archive for Haziran, 2009

İğdecik 1872

İĞDECİK KÖYÜ

Hacı Ömer zade Mehmet Efendi.
“ “ “ Mehmet Ağa.
“ “ “ İbrahim ağa.
“ “ “ Abbas ağa.
“ “ “ İbrahim Ağa.
Hacı Ömer oğ Hacı Ömer.
Kara emin oğ. Mehmet.
İş oğ. Halil.
Abbas oğ. Ömer.
Kabakçı oğ. Ali.
Abba’nın oğ Osman.
Deli Memiş oğ.Ali.
Kaba Ali oğ. Deli ali.
Abdullah oğ. Hacı Ömer.
Derviş oğ. Mehmet
Kara Ömer oğ. Mehmet.
Kara ali oğ. İbrahim.
Yarma oğ. Halil
Koca oğlan oğ. Bekir.
İsa Baş oğ. Mehmet.
Selami oğ. İsmail.
Derviş oğ. Yusuf.
Kara ilyas(İbiş?) Osman.
Cılklı oğ. Ahmet.
Gatepli oğ. Mehmet.
Çerkez Ali bey oğ. Çerkez.
Ali bey oğ. Mustafa.
Kara Yusuf oğ. Yusuf.
Kara Mustafa oğ. İbrahim.
Şeker oğ. Mustafa.
Uzun Mustafa oğ. Ali.
Kelbey oğ. İsa.
Kara çoban oğ. Mustafa.
Hacı Ömer oğ.Mehmet.

Hane = 49.
Ahır odası = 13.
Cami =Banisi hacı Ömer zade Ömer Ağa.
Ekilir arazi = 2094 dönüm.

Oda =Hacı Ömer zade Mehmet Efendi.
Oda =Kara İlyas oğlu Osman.

Yer adları
Köy önü İğdeli önü.
İhraç tepe Çardak viran
Taş ağıl boğazı Yol mevkii.
Tuz yolu. Sıçanlı.
Üç pınarlar Pir Ahmet Yolu.
Fakı mevkii. Acı öz.
Diktire yan

Reklamlar

Comments (1) »

Kahveci 1872

KAHVECİ KÖYÜ
Kazan kızı oğ. Abbas. …
Mehmet oğ. Yakup.
Ali oğ. Musa.
Musa oğ. Hacı Bekir. …
Süleyman oğ. Tata Mehmet.
Hasan oğ. Mehmet.
Hacı oğ. Mustafa.
Kayacan? Oğ. Mehmet.
Arife oğ. İbrahim. ….
Ali Osman oğ. Mehmet.
Sarı Hüseyin oğ.Hasan.
Ömer oğ. İbrahim.

Hane = 20
Bahçe = 4 parça.
Cami = Banisi, hasan oğ. Mehmet.
Ahır = 18.
Ekilir arazi = 1565 Dönüm.

Yer adları
Ulu Çam öz.
Kör pınarlar.
Deveci
Tapur.
Çay kaya.
Çay tepesi.
Alaca kaş.
Arkaç
San kaya.

Leave a comment »

Pirahmet 1872

PİR AHMET KÖYÜ.

Nurgedik oğ. İbrahim.
Çerkez oğ. Hacı.
Çoban oğ. Duran.
Arap Ali oğ. Mehmet.
Kara Mustafa oğ.Ali.
Mehmet oğ. Abdülhamit.
Molla Haşim oğ. Mehmet.
Abbas oğ. İbrahim.
Mehmet oğ. Duran.
Osman Çavuş.
Mustafa oğ. İsmail.
Mehmet oğ. Ömer.
Kar derviş oğlu. …
Kulak oğ. Ahmet.
Habip oğ. Musa.

Hane = 19.
Ahır odası = 6
Türbe = 1
Ekilir arazi = 1564 Dönüm.
(Bağ ve bahçe gibi alanlar yoktur).
Oda =Kara Mustafa oğlu Ali.

Yer daları
Kurt tepesi.

Leave a comment »

Koyunabdal 1872

KOYUN ABDAL

Kölenin oğ. Hüseyin
Köle oğ. Hasan.
Nuride’nin oğ.Halil.
Usta Ali oğlu.
Karaca oğ. Mehmet.
Musi oğ. Sarı Mehmet.
Çakır deli oğ. Mehmet.
Durmuş oğ. Mahmut. …..
Hasan Ömer oğ. Hasan.
Osman Ömer oğ. Mehmet.
Talaslı Canağus oğ.Nikol.
Çırak oğ. Osman.
Yusuf ağanın Yusuf.
Sadık oğ. Veli.
Usta Ali oğ. Ali.
Su oğ. Mehmet.
Çakır veli oğ.Osman.
Yusuf ağa oğ. Ömer Ağa.
Davut oğ. Kör Ali.
Serdan oğ. Mehmet.
İbrahim oğ. Yakup.
Kaz Ahmet oğ.Mehmet.
Benli oğ. Ahmet.
Derviş oğ. Salim.
Arınbud oğ. Mustafa.
Kör İsmail oğ.Mehmet.
Karabacak oğ. Osman.
Sofi oğ.Yakup.
Topak Mustafa.
Çolak Musa.
Hacı Kürt oğ. Hasan Efendi.
Kadı oğ. Osman.
Halil oğ. Veli.
Hırta oğ. Mehmet.
Gökşen oğ. Mehmet.
Molla Hasan oğ. Ali.
Davut oğ. Ahmet.
Sarımsaklıdan Kirkor oğ.Markır.
Mustafa oğ. Bekir.
Sürmen oğ İbrahim.
Kara Mustafa oğ. İsmail.
Hafız oğ. Halil.
Kara köse oğ. Mahmut.
Kikli? Oğ.Mehmet.
Mahmut oğ. Hacı Hasan.
Emir Ali.
Durmuş oğ. Ömer çavuş.
Gökçük Süleyman.
Nev ali oğ. İbrahim.
İbrahim oğ. Kör ali.
Ali veli oğ. Ali.
Uz Mustafa.
Mahul? Oğ.Ömer Osman.
Gök Ali oğ.İsmail.
Kürt Yusuf oğ. İlyas.
Ali oğ. Kör Haki.
Köse oğ. Mehmet.
Ahmet oğ. Sağır Duran.
Cıpla kaş Kadir.
Sufi oğ. İsmail.
Kara abbas oğ. Yusuf.
Emirza Ali oğ.Ömer.
Demirci oğ. Mustafa.
Pepe oğ. Ali.
Ömer ağa oğ. Hasan.
Hamsi oğ. Ömer.
Köşker oğ. Ali.
Mehmet oğ. Ali Ağa.
Ali ağa oğ. Mustafa.
Avşar Ahmet.

Türbe =Koyun abdal baba türbesi.
Mektep =köy halkının.
Cami = “ “
Hane = 109.
Ahır Odası = 31.
Değirmen = 1 (Usta Ömer oğlu Mehmet)
Demirci dükkanı =Sarımsaklıdan Kirkor oğ….) aittir.
Ekilir arazi = 5707 dönüm.

Oda =Usta Ali oğlu ali.
Oda =Usta Ali oğlu Mehmet.
Oda =Halil Ağa oğlu Hacı Ali.

YER ADLARI
Orta yol.
Kör Pınarlar mevkii.
Kurt boğan
sarı kaya
Pir Ahmet yolu.
Kara pınarlar döleği.
Gölekli mevkii.
Acı Pınarlar.
Abdal yurt üstü.
Kar höyük.
Karabacak.
Abdal pınarları.
Kurt viranı
Kadı yurdu.
Sarı kayabaşı
Kadı orta mevkii.
Külahlık.
Arpalık mevkii.
Bel başı.
Çardak başı.
Köz başı.
İki Ağıl.

Leave a comment »

Manavuz 1872

MANAVUZ KÖYÜ

Acar ağanın oğ.Halil
Kara hasan oğ. Abbas.
Muhal oğ. Ali.
Kepez oğ. Ömer.
Ahmet oğ. Ömer.
Mehmet oğ. Kasım.
Hanifi oğ. Mehmet.
Arap oğ. Osman.
Recep oğ.Abdullah.
Çapan oğ. Süleyman.
Alinin oğ. İsmail.
Günahı oğ. Mustafa.
Kara deli oğ.İsmail.
(Günahı oğulları oldukça kalabalık bir ailedir.)

Hane =24
Bahçe = 2 parça.
Ağıl = 3 Adet.
Arazi ekilebilir. = 1825 Dönüm.

Yer Adları
İnce burun Alak yer.
Çamlık Kabak tepe.
Alazıkca. Halı……..?
Kaba bel.

Leave a comment »

Kululu 1872

KULULU KÖYÜ

Kulak oğ. Bekir.
Kerim oğ. Ali.
Acır Osman oğ.Ömer.
İkiz İbrahim.
Ömer’in oğ. Veli.
Kahya Veli oğ. Abdülhamit.
Darı Çoban oğ. Kasım. …..
Bayram Ali oğ. Mustafa. …..
Bayezit oğ. Molla Hüseyin.
Acır oğ. Süleyman.
Acır Osman oğ. Osman.
Çat ali.
Çırak oğ. İbrahim.
Ömer oğ. Abdülhamit.
Celal oğ.Ahmet. …
Hacı … oğ. Ali.
Koçak oğ. Mustafa.
Nuh oğ. Mehmet Efendi.
Abdi oğ. Ömer.
Cabak oğ. Bekir.
Celep oğ. İbrahim.
Otoman Bekir.
Kara Yusuf oğ. Osman.
Halis oğ. Mehmet Ali.
Salih oğ. Ali. ….
Eyüp oğ. Ali.
Kadir oğ Ali.
Hanifi oğ. Mehmet.
Hun Yörük oğlu Ahmet.
İnce Kız oğ. Celal.
Küçük ali oğ. Mehmet.
Aşır oğ. Ömer Osman.
Kürt Musa.
Ceviz oğ. Hacı İsmail.
Esmek Mehmet.
Abidin oğ. Mehmet.

Çeşme = 3 Adet.
Mektep =Köy halkının
Cami = “ “
Hane = 67.
Bahçe = 8 Parça.
Ekilir arazi =2545 Dönüm.

Oda =Acır oğlu Süleyman Kahya.
Oda =Koç oğlu Mehmet Efendi.
Oda =Celil oğlu Ali Kahya.
Yer adları
İnce Kara Ali mevkii.
Yalnız söğüt mevkii.
Könis.
Kışlık.
Otlak
Ağca Ağaç
Aralık
Taşçık.
Bel başı
uç dere.
Topak taş.
Acı göl.
Acı Pınarlar.
İnce Kız oğlu Ağılı.
Akyol.
Sakar mevkii.
Kesme Boğazı.
Boyalık.
Tuzlu yurt.
Kale.
Dağlağan.
Kavaklı
Kale başı.

Leave a comment »

Akin 1872

AKİN KÖYÜ.

Seyit Oğ. Hasan.
Durmuş oğ. Hacı.
Bekir oğ. Ali.
Süleyman oğ.İbrahim.
Kara Yusuf oğ.İsmail.
Arif oğ. Osman.
Mehmet oğ. Derviş.
Cinnik oğ.Gökçe
Hızır oğ. Süleyman. ….
Düz ağa oğ İbrahim.
Kara Bekir oğ.İsmail.
Akıllı? Oğ.İsmail.
Veli oğ. Ahmet.
Bekir Ağa oğ. Ömer.
Cura oğ.Duran, Osman.
Memiş oğ. Ali.
Mustafa oğ. Bekir.
Abbas oğ. Ali.
Seyit Ali oğ. Ömer.
Hacı Ali oğ. Mehmet.
Peltek oğ. Musa
Kel oğlan oğ. İsmail.
Ali ağa oğ. Ömer.
Ağca koyunlu oğ.Ali.
Çekiç oğ.Mehmet.
Aşir oğ. Mehmet Efendi.
Kara Halil oğ. Ömer.
Deveci oğ. Ali.
Çördük oğ. Veli.
Yalın oğ. Musa.
Kara Muslu oğ. Veli.
Kekeç oğ. Mehmet.
Şişli oğ. Kadir.
Mehmet oğ. Sağır Mehmet.

Hane = 62.
Ekilir arazi =5878 dönüm.
Ahır =8
Ağıl =2

Oda =Ali ağa oğlu Ömer.
Oda =Osman oğlu Mehmet Efendi.

Yer adları
Kartal kaya.
Çatal tepe.
Akyol içi.
Boz bel.
Acı göl.
Nurvana yolu.
Tilki kayası.
Kuzu ardı.
Herk altı.
Kavşut.
Dere başı? Pınarları.
Ulu dere.
Mecak.
Ede tarla.
Kara çayır.
Cinli tepe.

Leave a comment »